Erivajadustega inimestel on erinevate seaduste alusel õigus mitmetele toetustele, teenustele ja soodustustele. Kehtiv toetuste ja teenuste saamise korraldus on keeruline ja aeganõudev ega vasta inimeste tegelikule vajadusele. Kahjuks ka jätkusuutmatu pikaajalises vaates arvestades süsteemi kulukust ning puudega inimeste arvu kasvu.

Seetõttu on tekkinud vajadus puudega inimeste poliitika põhimõtete ja abistamise kaasajastamiseks. Eesmärk on korraldada erivajadustega laste, vähenenud töövõimega tööealiste ja erivajadustega eakate vajaduspõhist abi sotsiaal-, tervishoiu-, tööturu- ja haridusvaldkonna teenuste ja toetuste integreerimisega keskvalitsuse ja kohalikul tasandil.

Olime kutsutud osalema ja kaasa mõtlema avaesitlusel, mis toimus 27. märtsil 2018 , et koos hakata korrastama kehtivat süsteemi erivajadustega inimestele.