Kohtumise eesmärk oli saada rohkem teavet A Le Coq Arena meeskonda loodava DAO- (Disability Accsess Officer) funktsioonist ja kohustustest ning kuidas saavad kohalikud erivajadusega inimeste ühingud omapoolset sisendit anda, et tulemus oleks sõltumata erivajadusest mitte ainult ligipääs vaid tõeline jalgpallielamus.

Kogemusi ja teadmisi jagas Jüri Lehtmets.